Pro investory

Jako investor můžete do naší firmy investovat následujícími způsoby:

Akcionář

Jako akcionář jste spolumajitelem firmy a máte tak možnost ovlivňovat její chod a uplatňovat veškerá akcionářská práva. Abyste se stal/a majitelem/majitelkou akcií, je nutné se zapsat do listiny upisovatelů. Po zaplacení ceny za akcie obdržíte kromě jiných dokumentů, příslušný počet listinných akcií, které znějí na Vaše jméno. Jedna akcie se prodává za 10.000 Kč. Akcii můžete kdykoliv prodat s tím, že je nutné pouze informovat statutárního ředitele, který má v tomto případě předkupní právo. Pokud jej neuplatní, můžete akcii prodat komukoliv. Pokud budete mít zájem, můžeme oslovit naše akcionáře, zda by o Vaši akcii neměli zájem. Ovlivňovat chod firmy kromě valné hromady, můžete prostřednictvím svých námětů, můžete se i aktivně zapojit do našeho podnikání a mít tak kromě příjmu z akcií i další příjem z konkrétní činnosti, na které bychom se dohodli.

Jako akcionář dostanete svůj zisk z akcie ve formě dividendy, jejíž výši odsouhlasí valná hromada. Pokud se týká výše zisku, který by měla firma vytvářet, tak na základě zkušeností z realitní činnosti se dá hovořit o zisku cca 35% před zdaněním.

Výhody: Možnost ovlivňování chodu firmy, vyšší profit na základě výplaty dividendy nebo růstu hodnoty ceny akcie. Vaše peníze jsou zajištěny veškerým majetkem firmy.

Nevýhody: V případě nevytvoření zisku neobdržíte dividendu, výplata dividendy 1 x ročně.

Zajištěný věřitel

Pro profinancování realitních obchodů nám můžete poskytnout úvěr zajištěný konkrétní nemovitostí. Vaše peníze tak budou zajištěny zástavním právem na konkrétní nemovitost. Úrok, který nabízíme, je 6% p.a. a bude splatný, stejně jako jistina úvěru, vždy při ukončení obchodního případu, nejdéle však do jednoho roku. Obchodní případy trvají obvykle od 2 do 6 měsíců. Tato možnost je ideální pro někoho, kdo se nechce vázat jako u akcie, i když ta se dá prodat a dále pro toho, kdo chce mít jistotu výnosu, i když menšího, než u akcie.

Výhody: Peníze jsou zajištěny konkrétní nemovitostí, výnos je rovněž pevně dán stejně jako splatnost jistiny

Nevýhody: Nižší výnos než u akcie. Nemáte možnost ovlivňovat naši činnost.

Nezajištěný věřitel

Můžete nám poskytnout i uvěr, který není zajištěný žádnou nemovitostí. Tato možnost je ideální pro toho, kdo nedisponuje vyššími částkami, řádově do 100.000 Kč, je ochoten přijmout vyšší riziko za cenu vyššího úroku, který je v tomto případě 12% p.a. Úvěrová smlouva je vždy na dobu jednoho roku s možností prodloužení, úrok je vyplácen vždy po půl roce a po roce. Tento úvěr se zajišťuje "pouze" směnkou vlastní bez protestu.

Výhody: Vyšší výnos než u zajištěného úvěru nemovitostí, vyplácený vždy po 6 měsících.

Nevýhody: Úvěr není zajištěn nemovitostí, pouze směnkou. Nemáte možnost ovlivňovat naši činnost.